Sikkerhet og personvern – GDPR

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utviklet en personvernerklæring og erklæring om bruk av informasjonskapsler (heretter kalt Personvenrerklæringen), som beskriver hvordan vi samler inn, behandler, deler, overfører, og lagrer dine personopplysninger når du bruker Nettløsningen. Personvernerklæringen utgjør et bilag til de alminnelige vilkår og betingelser for virksomheten.

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Paintbox Pro leverer denne nettløsningen. I den forbindelse er Paintbox Pro ansvarlig for bruk av informasjonskapsler («cookies») og innhentingen av informasjon gjennom cookies.

 

Paintbox Pro og informasjonskapsler/cookies 

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) §2-7b regulerer en leverandør sin bruk av cookies. Paintbox Pro har tilpasset sine tjenester til gjeldende lovverk.

 

Hva en informasjonskapsel/cookie er

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin eller mobilenhet når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv eller registrere hvor ofte brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

 

Informasjonskapsler kan være nyttig for både eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves som mer brukervennlig og tilpasset.

 

De fleste moderne nettlesere aksepterer cookies automatisk som standard, men du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at cookies ikke blir akseptert. Dersom du ikke aksepterer bruk av cookies, vil du kunne oppleve at noen funksjoner ikke fungerer optimalt.

 

Informasjonskapsler samler inn følgende opplysninger: Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, hvor lenge du blir på sidene, nettleserinstillinger og IP-adresser, nettlesertype, operativsystem, type Internettleverandør (ISP), dato og tid for besøk, navigasjonsdata.

 

Cookies på Nettløsningen

Paintbox Pro bruker informasjonskapsler/cookies for det formål å overføre kommunikasjon til og fra nettsiden og som er nødvendig for å levere en tjeneste etter din uttrykkelige forespørsel, for eksempel gjennomføre et kjøp.

 

Nettløsningen ønsker også å benytte tredjeparts informasjonskapsler/cookies som brukes ved for eksempel annonsetjenester (som remarketing) og “widgets” fra sosiale nettverkstjenester.

 

På Nettløsningen setter vi informasjonskapsler/cookies for:

Google Analytics

Google Tag Manager

Google DFP

Samtykke

 

Ved å bruke Nettløsningen samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler/cookies ikke blir akseptert.

 

PERSONVERNERKLÆRING

1. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresser og andre kontaktopplysninger, brukernavn eller informasjon om eller fra enhetene som du kobler til eller gjør tilgjengelig for Nettløsningen.

 

2. Hvordan samles personopplysninger inn og hvem håndterer dem?

Når du bruker Nettløsningen, kan vi be deg om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke oppgi visse opplysninger vil du kunne oppleve at noen funksjoner og tjenester blir begrenset eller ikke fungerer optimalt.  

 

Avhengig av hvilke av Nettløsningens Tjenester og funksjoner du ønsker å bruker, kan det hende at vi deler, overfører eller på annen måte gjør dine personopplysinger tilgjengelig for våre datterselskaper, Distributører eller Leverandører i samsvar med denne personvernerklæringen for at de skal kunne levere tjenesten eller funksjonen du ønsker. Det betyr at den aktuelle mottakeren må overholde denne personvernerklæringen. Slike Distributører og Leverandører kan også ha sin egen personvernerklæring for håndtering av personopplysninger. I såfall vil du få melding om dette.

 

Paintbox Pro, Paintbox Pros datterselskaper, Distributører og Leverandører kan dele personopplyningene du oppgir innenfor rammen av Nettløsningen med hverandre. Dine personopplysninger kan også kombineres med annen informasjon for å levere og forbedre Tjenester og funksjoner som tilbys gjennom Nettløsningen, så som markedsføring av disse.

 

Vi kan overføre dine personopplysninger til utvalgte underleverandører som behandler opplysningene på våre, Distributørene eller Leverandørenes vegne. Vi krever at disse underleverandørene overholder våre instruksjoner og gjeldene personvernlovgivning, og at de ikke behandler dine personopplysninger til eget formål, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

 

Nettløsningen kan inneholde lenker til tredjepartssider som du kan omdirigeres til. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom slike tredjeparters vilkår for behandling av dine personopplysninger.

 

Gjennom Nettløsningen, kan du ha mulighet til å eksportere informasjon til tredjeparts applikasjoner og nettsteder, som for eksempel Facebook eller Twitter. Hvis du benytter slike muligheter, vil det kunne innebære at du eksporterer personopplysninger. Vi er ikke ansvarlige for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at dine personopplysninger kan komme til å bli tilgjengelig for andre som besøker eller bruker slike applikasjoner eller nettsider. 

 

Vi kan dele personopplysninger med andre dersom det er et krav om det etter norsk rett, eller hvis det er nødvendig for å forebygge, avdekke eller straffeforfølge ulovlig eller mistanke om ulovlig aktivitet eller for å forhindre andre skader eller som svar på et søksmål eller for å håndheve våre rettigheter og krav.

 

3. Hva brukes dine personopplysninger til?

Paintbox Pro behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning.  Vår behandling av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende rett fordi (a) de er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg og levere de tjenestene du har bestilt, eller (b) de er nødvendige for at vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser etter lov, eller (c) vi behandler dem etter en såkalt interesseavveining for en legitim interesse, som det er tilfellet når vi sender tilpasset markedsføring til deg.

 

 Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

  • For å levere tjenester og funksjoner til deg innenfor rammen av Nettløsningen, inkludert målrettede tilbud.
  • Skape, utvikle, drifte og levere og forbedre Nettløsningen og dets innhold.
  • Forhindre tap og forebygge svindel, f.eks. ved å verifisere din og andres identitet, og sende
  • I tillegg benyttes dine personopplysninger i interne analyser for å forbedre tjenestene og kommunikasjonen med våre brukere.
  • Indirekte behandles dine data også med det formål å administrere og teste våre systemer innenfor Nettløsningen.

 

4. Opplysninger og data som ikke er personopplysninger

Vi samler også inn data som ikke kan kobles direkte til deg, som f.eks.

 

Generell informasjon om yrke, alder, språk, postnummer, retningsnummer, MAC-adresse på datamaskinen / mobilenheten, URL og plassering der Nettløsningen brukes. Informasjonen brukes for å bedre forstå brukerne og forbedre produkter, tjenester og markedsføring.

 

Sammenslåtte data og aggregert informasjon om flere brukeres aktiviteter innenfor Nettløsningen. Informasjonen brukes til å hjelpe oss med å gi mer nyttig informasjon til brukerne, og til å forstå hvilke deler av nettstedene, produktene og tjenestene som er mest interessante.

 

5. Begrensning av reklame

Du kan i din Brukerprofil velge å ikke motta reklame eller markedsføringshenvendelser fra oss, en eller flere Distributører eller enkelte eller alle Leverandører. Du kan velge dette bort ved å klikke på avregistreringslenken i nyhetsbrev som sendes ut. Dersom du velger å utnytte denne muligheten, vil dine muligheter for å holde deg oppdatert om de Tjenester, tilbud eller eventer som disse aktørene tilbyr begrenses.

 

6. Hvilke tekniske løsninger benytter vi i interaksjonen med deg som bruker

Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på at våre tjenester baserer seg på ulike teknologier for at de skal oppleves relevant for deg som bruker og her vil vi særlig trekke fram følgende grunnleggende teknologiske mekanismer:

 

Enheten: Din digitale enhet inneholder unik informasjon som kan leses av aktører som på en eller annen måte vil interagere med denne enheten. Du kan selv begrense deling av noe av informasjonen ved å aktivt skru av funksjonene, men du står da i fare for at tjenester du ønsker ikke fungerer/blir begrenset. Så lenge en digital enhet er påskrudd så har den en unik ID som vil kunne detekteres og har enheten et SIM-kort vil den også kunne spores. SIM betyr faktisk: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Dette betyr at din digitale enhet alltid kan “ses” og spores som en sender/mottaker av radiosignaler. Systemene på våre arenaer vil også kunne spore din enhet uten at du gjør noe aktivt.

 

Din identitet: Når du registrerer deg som bruker hos oss vil vi ha muligheten til å tilpasse interaksjonen med deg ut fra hva du opplyser, for eksempel ut fra firmatilknytning, signalisert produktinteresse, nasjonalitet, etc. Du vil i din profilinnlogging ha oversikt over hvilken informasjon du har gitt oss tilgang til. Det er først når du har registrert deg med et aktivt samtykke at du vil være en interessent/bruker vi kan kommunisere med.

 

Tid: Vi forutsetter at interaksjonen med deg som interessent vil variere ut fra tid på året og døgnet.Din posisjon: Din digitale enhet inneholder flere teknologiske løsninger for å kunne kommunisere til deg og til omgivelsene hvor du er og hvor du er i forhold til noe annet. Dette er teknologier som for eksempel GPS (Global Positioning System), wifi, blåtann og digital nettvarde-peiling. Disse teknologiene utnyttes til å interagere med enheten på ulike vis. I vår virksomhet vil dette kunne anvendes til guiding, aksesskontroll, karttjenester, sikkerhetskommunikasjon, lokasjonsstyrte tjenester og produkter, etc.

 

Din nettaktivitet automatiseres/forenkles ved hjelp av blant annet informasjons-kapsler (cookies). Paintbox Pro og/eller Distributøren vil kunne samle inn informasjon om din datamaskin, herunder eventuell tilgjengelig IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrering som del av revisjonsprosess. I tillegg samler vi inn informasjon om din generelle internettbruk ved å bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan deaktivere informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at du ikke vil være i stand til å få full utnyttelse av tjenestene dersom du gjør det.

 

Det er viktig at man som bruker/interessent på Nettløsningen er klar over at teknologiene som nevnes ovenfor benyttes. De legger grunnlaget for at vi kan bygge og utvikle tjenester som du og andre aktører på vårt digitale torg vil ha.

 

Det er en vesentlig egenskap ved alle enheter som er knyttet til et digitalt nettverk som du skal være særskilt oppmerksom på; til forskjell fra et radioapparat eller tradisjonelt TV apparat er all kommunikasjon toveis. Dette betyr at ved all type bruk av enheten svarer du på henvendelser og sender ut signaler om deg selv og din atferd, posisjon etc.

 

Det er viktig at du også forstår at for kunne tilby deg relevante digitale tjenester vil vi også måtte hente informasjonen som beskrives ovenfor. Som bruker skal man være særskilt oppmerksom på at kombinasjonen av dataopplysninger samlet sett gir enda mer detaljert informasjon om deg og din atferd. Og det setter større krav til vår bevissthet om bruk av dataene.

 

Som bruker/interessent på vår Nettløsning aksepterer du Paintbox Pro, Distributører og Leverandører har mulighet for å interagere med deg. Denne interaksjonen innebærer at Paintbox Pro, Distributører og Leverandører også vil ha rett til å kommunisere med deg om og på vegne av sine partnere.

 

Interaksjonen / kommunikasjonen vil gjøres med den til enhver tid best egnede teknologi/metode. Vær oppmerksom på at all digital kommunikasjon innhenter og sporer opplysninger om deg og din atferd.

 

Når du bruker de nettstedene som kan tilpasses etter din Brukerprofil, eller som krever at du er innlogget, må din nettleser være innstilt til å akseptere informasjonskapsler. Dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler kan vi ikke garantere at nettstedene og Tjenestene fungerer som tilsiktet. Nettløsningen samler også inn en viss informasjon automatisk for å lagre den i loggfiler.  Denne informasjonen omfatter f.eks. IP-adresser, nettlesere og språk, internettleverandør, sider det er henvist til eller som det henvises fra, og applikasjoner, operativsystem, dato- eller klokkeslett og klikk-flyt.

 

Vi bruker informasjonen til det formål å forstå og analysere trender og brukeres atferd, administrere nettstedet, forbedre Nettløsningen og dets Tjenester og innhold samt for å samle inn informasjon om våre brukere på et overordnet og sammensatt nivå. Paintbox Pro kan bruke informasjonen i markedsførings- og annonsetjenester.  

 

Pikseltagger vil i enkelte tilfeller kunne fortelle oss hvorvidt en melding til deg har blitt åpnet. Vi kan bruke informasjonen til å redusere antall meldinger som sendes til kundene eller for å slutte å sende meldinger. Mer informasjon om informasjonskapsler og andre slike teknologier finner i din nettleser. 

 

7. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten for dine personopplysninger på største alvor. Dine personopplysninger er passordbeskyttet og personlig informasjon du gir oss er beskyttet mot uautorisert tilgang og utlevert gjennom kryptering og ulike tekniske tiltak.

For mer informasjon om passordbehandling, etc., se Vilkårene. Vi minner om at når du benytter deg av visse Tjenester eller laster opp eller deler innhold kan dine personopplysninger og det innholdet som du laster oss eller deler bli synlig for andre og kan bli lest, salet inn eller brukt av andre. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du velger å dele eller legge inn i slike tilfeller. Dersom du f.eks. legger inn navnet ditt og e-postadresse i et foruminnlegg vil den informasjonen være offentlig.

 

8. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller gjeldende rett. Spesielt ønsker vi å informere deg om at mange av de tekniske løsningene vi bruker for å kommunisere med deg, og som du forventer at fungerer, krever at vi lagrer opplysninger i henhold til punkt 6 ovenfor.

 

9. Informasjon om dine rettigheter, oppdateringer, korreksjon og sletting av personopplysninger

Du har visse rettigheter i ditt forhold til Paintbox Pro/Distributørene som er behandlingsansvarlige for organisasjonens behandling av dine personopplysninger i forbindelse med Nettløsningen.

 

Du har følgende rettigheter:

  • Rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
  • Rett til å kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
  • Rett til å få utlevert personopplysninger om deg, som du har gitt til Paintbox Pro/Distributøren, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å få overført disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten av Paintbox Pro/Distributøren hindrer dette.
  • Vi gjør oppmerksom på at personopplysningsloven av 14.04.2000 nr. 31 ble erstattet av EUs personvernforordning (The General Data Protection regulation – GDPR) den 25. mai 2018.

 

Dersom du mener at Paintbox Pro ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøre ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

10. Overføring av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan bli overført til andre selskaper innen vårt nettverk av Distributører og Leverandører i og utenfor EU/EØS og til eksterne selskaper vi samarbeider med for å oppfylle vår avtale med deg, og for at våre system skal fungere. Vi kan også overføre informasjon som offentlige myndigheter har krav på. 

 

Dine personopplysninger behandles alltid konfidensielt og er beskyttet med passende sikkerhetstiltak. Når vi engasjerer leverandører av IT-tjenester som befinner seg utenfor EU/EØS sikrer vi at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet, som f.eks. ved å inngå en dataoverføringsavtale med leverandøren utenfor EU / EØS som får tilgang til våre IT-system. Slik behandling skal skje i henhold til EUs Privacy Shield Framework, EUs standardavtaler for overføring til tredjeland eller annet akseptert og spesifikt angitt grunnlag for overføring til tredjeland.

 

11. Spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger

Dersom du har spørsmål i tilknytning til denne personvernerklæringen, eller om du ønsker å sende en klage, vennligst kontakt kundeservice på:

ks@paintpro.no

 

12. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan ha behov for å oppdatere disse vilkårene. Informasjon om oppdateringer og endringer publiseres gjennom våre digitale kanaler.

 

13. Samtykke

Jeg bekrefter med dette at jeg er over 13 år, og samtykker til at mine personopplysninger behandles i samsvar med beskrivelsen i teksten over.

hbspt.forms.create({

portalId: "5510978",

formId: "98ab9d3d-372a-45db-af74-ea5297568941"

});

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]